MİSYON

Bilgisayar bilimlerinin öğretilmesi, kullanımı ve geliştirilmesi amacıyla pratik ve teorik bilgiye dayalı eğitim vererek; ekonomik ve bilimsel bakımdan üretken olan ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunacak modern ve güçlü bir bilgi birikimi edinmiş, ulusal ve etik değerlere sahip bilgisayar mühendisleri yetiştirmek; araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve yayınlar yoluyla bilgi üretmek ve bu bilgiyle toplumu aydınlatmaktır.

VİZYON

Çağın gerekleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası akademik ve mesleki platformlarda kabul gören mezunlar yetiştirmek; bu amaçla, proje geliştirmeye uygun, gelişmiş teknolojilerle donatılmış araştırma laboratuarları ve konularında uzman öğretim üyeleri ile eğitim veren bir bölüm olmaktır.

 

Etiket: misyon vizyon