Görevi Birim/Bölüm/ Program Unvan, Ad Soyad
Temsilci Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Güneş HARMAN

Etiket: Kalite Komisyonu