Yalova Üniversitesi’nin 2008 yılında kurulmasının ardından açılan ilk bölümlerinden birisi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’dür. Bölümde halen 3 profesör, 6 doktor öğretim görevlisi, 2 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde eğitim sürecinin ilk yılında isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitiminden sonra 4 yıl süre ile lisans eğitimi verilmektedir. Yabancı dil muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler, doğrudan lisans eğitimine başlayabilmektedir. Lisans eğitiminin ilk yılında matematik ve fen bilimleri alanlarında temel mühendislik dersleri, ikinci yılından itibaren Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili temel dersler verilmektedir. Üçüncü yılda ağırlıklı olarak programlama, işletim sistemleri ve bilgisayar ağları gibi bilgisayar mühendisliği dersleri verilmektedir. Eğitim sürecinin son yılında mesleki alan derslerinin yanında ayrıca öğrenciye bir bitirme projesi yaptırılmaktadır. Öğrenciler eğitim süresi boyunca çeşitli özel veya kamu kurumlarının bilgisayar ve bilgi işlem merkezlerinde toplam 45 günlük staj yapmaktadırlar. Ayrıca, bölüm öğrencilerinin ERASMUS kapsamında Avrupa üniversitelerindeki diğer Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinde kısa süreli eğitim yapma imkânları bulunmaktadır.

Etiket: tarihçe